Kladské pomezí

Co chystáme v roce 2018

22. 02. 2018

  • Co chystáme v roce 2018
Rozjeli jsme projekt Čapek a na letní prázdniny pro vás chystáme Festival zážitků. To ovšem není zdaleka vše, co máme pro letošní rok v plánu...

Stručný přehled aktivit na sezonu 2018 destinační společnost pro Kladské pomezí BRANKA, o.p.s.

•    Úprava lyžařských běžeckých tratí -  prosinec 2017–únor 2018
Realizace projektu na údržbu lyžařských běžeckých tratí v sezoně 2017/2018 a provoz webu ski.kladskepomezi.cz s nejaktuálnějšími informacemi o stavu tratí.

•     Vydání tiskoviny Katalog ubytování – leden 2018

Každoročně vydávaná publikace s prezentací ubytovatelů v rámci celého regionu. Distribuce publikace probíhá na všech informačních centrech a veletrzích cestovního ruchu.

•     Účast na veletrzích cestovního ruchu – leden–březen 2018
Prezentace Kladského pomezí na veletrzích cestovního ruchu v Brně – Regiontour, Praze – Holiday World, Hradec Králové – Infotour a nově i v Bratislavě Slovakiatour.

•     Čapek – leden 2018
Zpracování nabídky na cestování s čapkovskou tematikou ve formě tiskoviny a webových stránek v rámci Královéhradeckého kraje.

•     Vydání letních a zimních turistických novin - 24.4.2018
Každoročně vydávaná publikace v celkovém nákladu 30 000 ks.

•     Léto v Kladském pomezí 2018 – představení sezonních novinek – 24.4. 2018
Dubnová konference s představením novinek na sezonu 2018 jednotlivými aktéry cestovního ruchu.

•     Setkání informačních center – duben, říjen 2018
Dvakrát ročně probíhá setkání IC za účelem výměny informací, distribuce propagačních materiálů.

•     Provoz cyklobusů – květen, září 2018
Zajištění provozu cyklobusů v roce 2018 včetně propagace.
 
•     Toulavý baťoh – květen–září 2018
Realizace projektu pro rodiny s dětmi v podobě vydání ilustrované mapy, sezonní soutěže a zábavného Dne s Toulavým baťohem.

•     Festival zážitků - 1.7.-31.8.2018
Realizace projektu zaměřeného na zážitkový cestovní ruch. V roce 2018 bude na deseti místech česko-polského pohraničí připravena nabídka zážitků v různých atraktivitách s tematikou osobností regionu.

•     Certifikace a propagace regionálních produktů – podzim 2018
Certifikace nových regionálních výrobků a jejich propagace.

•     Spolupráce s institucemi – průběžně
Podílení se na aktivitách Královéhradeckého kraje, spolupráce s CzechTourismem a Ministerstvem pro místní rozvoj – měření dopadů příhraniční spolupráce.

•     Poskytování servisu subjektům působícím v cestovním ruchu – průběžně
Začlenění do systému propagace celého regionu, distribuce materiálů, poskytování mapových podkladů, fotografií regionu, tvorba nástěnných venkovních map.

•     Webová prezentace – průběžně 
Provoz a aktualizace oficiální webové prezentace regionu Kladské pomezí

•     Osvěta obyvatel ve vztahu k cestovnímu ruchu – průběžně
Vydávání informačního bulletinu, spolupráce s médii, pořádání akce na ukončení turistické sezony

STÁHNOUT V PDF