Kladské pomezí

V Ratibořicích - Babiččině údolí byl po půl roce zahájen zkušební provoz vodního díla „Mlýnský náhon“

29. 09. 2017

  • V Ratibořicích - Babiččině údolí byl po půl roce zahájen zkušební provoz vodního díla „Mlýnský náhon“
V Ratibořicích – Babiččině údolí byl dne 26. září 2017 ve 14.25 hod zahájen zkušební provoz části vodního díla „Mlýnský náhon“, jako výsledek významné akce obnovy, prováděné Národním památkovým ústavem ke zlepšení stavu národní kulturní památky.
Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Zdroj foto: www.zamek-ratiborice.cz