Kladské pomezí

87. Jiráskův Hronov

04. 08. 2017 - 12. 08. 2017

  • 87. Jiráskův Hronov
Jiráskův Hronov je celorepublikový festival amatérského divadla s mezinárodní účastí. Každoroční tradice nebyla od roku 1931 nikdy přerušena a Jiráskův Hronov je tak nejdéle trvajícím festivalem amatérského divadla na světě.

Festival pořádají NIPOS-ARTAMA Praha a Město Hronov z pověření a za ekonomického přispění Ministerstva kultury a ve spolupráci těchto institucí: Amatérská divadelní asociace, Česká sekce UNIMA, České středisko AITA/IATA, Klub přátel umění v ČR, Kulturní a informační středisko Hronov, Společnost Amatérské divadlo a svět, Svaz českých divadelních ochotníků a Volné sdružení východočeských divadelníků. Kulturní a informační středisko Hronov je místním pořadatelem a nositelem grantů. Jiráskův Hronov je zařazen mezi stěžejní akce Královéhradeckého kraje.

DIVADELNÍ PROGRAM ke stažení
DOPROVODNÝ PROGRAM ke stažení
DOPROVODNÉ AKCE ke stažení

Více informací na: www.jiraskuvhronov.eu
Vstupenky: http://www.jiraskuvhronov.eu/klient-1170/kino-295/stranka-10390
Ubytování: http://www.jiraskuvhronov.eu/klient-1170/kino-295/stranka-10406

Úvodní foto: Jan Záliš