Kladské pomezí

JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

11. 09. 2015 - 13. 09. 2015

  • JIŘINKOVÉ SLAVNOSTI V MUZEU BOŽENY NĚMCOVÉ v maloskalickém muzejním areálu, v maloskalické tvrzi

pátek 11. září 2015 | 18 hodin

VZPOMÍNKOVÝ PIETNÍ AKT

u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Malé Skalici

u nově zrestaurovaného hrobu Františka Hurdálka, kněze, národního buditele a zakladatele Jiřinkových slavností. Krátký program bude obsahovat slavnostní slovo a čtenou vzpomínku na pana Hurdálka, hudební doprovod a položení květin.

 

pátek 11. září 2015 | 19 hodin

v Jiřinkovém sále Muzea Boženy Němcové

Literárně hudební večer věnovaný 160. výročí prvního vydání Babičky Boženy Němcové. Účinkují členové  Českoskalického literárně-hudebního kvarteta.

 

sobota 12. září od 10 do 16 hodin  a neděle 13. září od 10 do 16 hodin

Aranžování jiřinek

Ukázky aranžování květin

 

sobota 12. září od 10 do 16 hodin a neděle 13. září od 10 do 16 hodin

Malování na hedvábí

Ve spolupráci se Střediskem volného času Bájo Česká Skalice, www.svcbajo.cz
výtvarná dílna, ze které si i bez výtvarného talentu odnesete krásný hedvábný výrobek… (v prostorách muzea)

 

sobota 12. září od 14 do 16:30 hodin

Staropražské písničky

Na maloskalické tvrzi hraje Klapeto (v případě nepříznivého počasí v Jiřinkovém sále)

 

12. – 30. září 2015

CESTY

Výstava v galerii Fortna SVČ Bájo

Výstava obrazů výtvarnic z partnerských měst Liptovského Hrádku a České Skalice. Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v sobotu 12. září 2015 v 17 hodin v galerii Fortna za účasti delegace výtvarnic, které navštěvují výtvarný obor Základní umělecké školy Liptovský Hrádek – ateliér dospělých.

 

neděle 13. září od 14 do 16 hodin

Promenádní koncert

Na maloskalické tvrzi hraje Big band Dvorský (v případě nepříznivého počasí v Jiřinkovém sále).

 

neděle 12. září v 15.30 hodin

Královna jiřinkových slavností

Vyhlášení vítězů soutěže s anketou o nejkrásnější jiřinku výstavy.