Kladské pomezí

Knihovny benediktinských klášterů

06. 06. 2020 - 28. 10. 2020

  • Knihovny benediktinských klášterů

Výstava je jedním z výstupů výzkumného úkolu Brána moudrosti otevřená, který řeší Katedra pomocných věd historických a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně a Fakultou restaurování Univerzity Pardubice se sídlem v Litomyšli. Její premiéra se uskutečnila v roce 2019 paralelně v klášterech v Broumově a Rajhradu. Výstava podává přehled historie benediktinského řádu
a jeho počátků v českých zemích od 10. století. Dále se soustřeďuje na historii obou klášterů a jejich stavební a architektonický vývoj s důrazem na působení K. I. Dientzenhofera v Broumově a J. B. Santiniho-Aichela
v Rajhradu. 

Její hlavní část je zaměřena na historii knihoven v obou klášterech, vznik monumentálních knihovních sálů
a přehled vývoje a složení knihovních fondů obou knihoven. Představuje nejvzácnější jednotliviny – středověké rukopisy, inkunábule (tisky z doby před r. 1500), nejzajímavější staré tisky, zpřístupňuje ukázky výzdoby, typografických prvků, historických knižních vazeb, použitých druhů psacích látek i některé druhy kování. Zvláštní část je věnována péči o stav knihovních fondů a ukázkám postupů restaurování některých vzácných svazků. Pro Polici nad Metují bude kolekce doplněna prezentací historie zdejšího benediktinského kláštera
a jeho knihovny, která zanikla v souvislosti se zrušením kláštera Josefem II., a naznačí vzájemné vazby především s klášterem broumovským.

Výstava se uskuteční v benediktinském klášteře v Polici nad Metují a její vernisáž proběhne v pátek 5. června 2020 od 17 hodin. Součástí bude promítání filmu o klášterech a jejich knihovnách v Broumově a Rajhradu, dále komentovaná prohlídka a beseda s autory výstavy a badateli dějin klášterů Broumova a Police nad Metují a v neposlední řadě budou představeny nové projekty pro polický klášter. Těšit se můžete i na hudební doprovod celé akce.

Výstava poté potrvá od 6. června do 28. října 2020 a zhlédnout ji můžete denně kromě pondělí v době od 9.30 do 12 a od 13 do 17 hodin.

Soubory ke stažení