Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Komentované prohlídky v Barunčině škole

01. 05. 2020 - 30. 09. 2020

  • Komentované prohlídky v Barunčině škole

V Barunčině škole se nachází světnička pana učitele a ukázková školní třída z 19. století, která je vybavena dobovými školními lavicemi a pomůckami včetně kopie pověstné zlaté knihy, do které každoročně pan učitel zapisoval nejlepší žáky. Původní školní třída, do které chodila Barunka Panklová (tedy Božena Němcová) se nedochovala neboť areál školy ve druhé polovině 19. století vyhořel. V sedmdesátých letech 20. století byl areál zcela přestavěn a vzniklo zde mimo jiné uzavřené zastřešené atrium s pěti nikami, kde je umístěna keramika od akademického malíře Jiřího Škopka na téma povídky Pan učitel a knihy Babička. tabule Barunčina škola v České Skalici, zdroj: Muzeum Boženy Němcové v České Skalici. Vhodné pro mateřské školy, první i druhý stupeň ZŠ, střední školy.
Nutné objednávat předem na tel. 604 187 326, nebo na e-mail mbn@ceskaskalice.cz.
Komentovaná prohlídka školy trvá cca 30 minut, dle zájmu.  

Vstupné do Barunčiny školy: 

  • dospělí - 40 Kč
  • studenti - 30 Kč
  • důchodci - 30 Kč 
  • děti od 6 do 15 let - 20 Kč
  • rodinné vstupné (2 dospělí, 2 děti do 15 let) - 100 Kč
Expozici Barunčiny školy najdete na adrese: Česká Skalice, ul. Bož. Němcové 9.
Podrobné informace o akcích v Barunčině škole naleznete na adrese www.muzeumbn.cz.