Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Kuronské slavnosti na státním zámku

05. 09. 2020 - 05. 09. 2020

  • Kuronské slavnosti na státním zámku
Kuronské slavnosti se uskuteční 5. 9. 2020 od 9 hodin na státním zámku v Náchodě.

Kuronské slavnosti - celodenní bohatý kulturní program v areálu zámku, konaný na počest Kuronského a Zaháňského vévody Petra Birona.

Divadlo, koncerty, řemeslné trhy, akce pro děti, večerní prohlídky zámku.