Kladské pomezí

SKAUTSKÝ PLES v klubovně zahrádkářů

14. 01. 2017 - 14. 01. 2017

  • SKAUTSKÝ PLES v klubovně zahrádkářů

Hraje kapela Falzet. Doprovodný program, soutěž o ceny a možnost odeslání dopisu do budoucnosti. Akce pro skauty i neskauty k 100. výročí založení skautingu v České Skalici. Vstupné 120 Kč. Pořádá Junák – český skaut, středisko Jiřího Šimáně Česká Skalice, z. s.