Kladské pomezí

U nás na zámku

30. 06. 2018 - 30. 06. 2018

  • U nás na zámku
Pátý ročník úspěšného rodinného minifestivalu s koncerty, divadlem, dražbou piknikových košů a mnohým dalším. Novinkou letošního ročníku je možnost přespání ve skautském táboře v zámecké zahradě.

Pořádá Savage Company a Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, www.unasnazamku.cz, www.zameknm.cz