Kladské pomezí

VÍTEJ NA SVĚTĚ

03. 05. 2016 - 03. 05. 2016

  • VÍTEJ NA SVĚTĚ
Baby balet Praha uvádí taneční divadlo na písně Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka pro školy - v Jiráskově divadle v 8 a v 10 hodin.

Baby Balet Praha
taneční konzervatoře Taneční centrum Praha

Autorský tým zkušených tvůrců dětských choreografií mapuje pět životních etap:

narození, dětství, školu, pubertu a dospělost.

Dramaturgie využila mimořádně chytré a poetické texty 24 písní Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, vlastně jakési mikro scénáře inspirující baletní tvůrce.

Toto současné taneční divadlo však nesměřuje pouze k dětským divákům. Nesnaží se být ani infantilní a podbízivé. Naopak, tanečními scénickými prostředky doplněnými projekcí, se snaží vyjádřit životní moudrost, dramatičnost a humanismus, které jsou v textu písní obsaženy.

Projekt tanečního divadla „Vítej na světě“ vznikl na námět Vlasty Schneiderové, ředitelky konzervatoře Taneční centrum Praha, která přizvala ke spolupráci nejzkušenější členy tradičního tvůrčího týmu Baby Baletu Praha Pavlu Königsmarkovou, Natálii Houskovou a Agurtzane Pérez Olóriz.

Autorem kostýmů je Roman Šolc,

scénografii vytvořil Viktor Svidró.

Technickou spolupráci zajistili Vladimír Sojka
a Ondřej Urban.

Producentem díla je studentská umělecká agentura Mezinárodní centrum tance.

Pokud by měl někdo z veřejnosti o toto představení zájem, místo si může zakoupit přímo v divadle před začátkem vystoupení, ale pouze od 8 hodin!

Vstupné: Kč 40,-