Kladské pomezí

Vlastimil Vondruška - beseda

02. 11. 2016 - 02. 11. 2016

  • Vlastimil Vondruška - beseda

Beseda: Oldřich z Chlumu - román a skutečnost

Beseda se známým historikem a spisovatelem Vlastimilem Vondruškou, která se uskuteční v Knihovně Břetislava Kafky v Červeném Kostelci (multifunkční centrum, 3. poschoví (výtah k dispozici))

Kdy: středa 2.11.2016 od 17:00 hodin
Předprodej vstupenek v knihovně (www.knihovnack.cz