Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Dřevěnka

Ohodnoťte tento objekt!

úterý–sobota    10–12   13–17
neděle              13–16

Úpice
Úpická Dřevěnka, nejstarší objekt ve městě, je vzácným dokladem stavebního mistrovství našich předků. První zmínky o této stavbě z nehraněných kulatých trámů pocházejí z roku 1559, ovšem dřevo, které mohou dnes návštěvníci v jejích stěnách obdivovat, je poněkud mladší. Pochází až z počátku 17. století, kdy Dřevěnka prošla velkou rekonstrukcí.

Původně trojdílné polovenkovské stavení, ke kterému se počítal široký dvůr a mnohá pole, sloužilo od sklonku první třetiny 18. století jako městská hospoda, a to kontinuálně víc než dvě stě padesát let.

Klenot roubené lidové architektury, který byl po desetileté náročné rekonstrukci zpřístupněn návštěvníkům v létě roku 2018, dnes nabízí pod záštitou Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové expozici věnovanou každodennímu životu na sklonku 19. a na počátku 20. století i krátkodobé výstavy vázané na cyklus staročeského zemědělského roku.

Kontakty

Žižkova 92, 542 32, Úpice
zobrazit na mapě
Úvod