Kladské pomezí

Jaz Wikty (Viktorčin splav), Ratibořice

Oceń ten obiekt!
Česká Skalice

Jaz Wikty to romantyczny zakątek, położony tuż za Starym Bielnikiem.

Miejsce to przypomina swoją atmosferą czasy dzieciństwa Boženy Němcovej. To tu szalona Wikta wrzuciła do rzeki Úpy swoje dziecko, a później przychodziła, aby śpiewać kołysanki.

Pierwotny jaz kilka razy zmieniał swój wygląd, szczególnie podczas budowy systemu nawadniania łąk wokół miasta. Jaz opisany przez Boženę Němcovą w powieści był pierwotnie z drewna.

Obecny jaz zbudowano na konstrukcji z żelbetonu, przesuwająć go o całą szerokość rzeki w lewo, zgodnie z tokiem, w celu wyprostowania koryta.


Wstęp