Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Chráněná krajinná oblast Broumovsko

Aktualizováno

CHKO Broumovsko

Chráněná krajinná oblast Broumovsko - přírodní bohatství i barokní svatostánky

Severní část území Kladského pomezí tvoří Chráněná krajinná oblast (CHKO) Broumovsko. Řadí se k CHKO vrchoviného typu a zaujme svou malebnou krajinou s ostrůvky divoké přírody. Obhospodařovaný a zabydlený kraj nabízí v hloubce Polické křídové pánve nejčistší vodu. Má bohatou historii - zdejší církevní i lidové stavby jsou v architektuře pojmem a jsou vyhledávaným cílem milovníků sakrálních památek.

CHKO Broumovsko oplývá skalními městy

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Nejcennější jsou dvě národní přírodní rezervace. Adršpašsko-teplické skály patří se svými 17 km² k největším skalním městům ve střední Evropě. Spolu s Broumovskými stěnami jsou výjimečné svým reliéfem a klimatem, umožňujícím existenci ojedinělé květeny a zvířeny. Vrcholová část stolové hory Ostaš a mimořádně členitá Křížová cesta u Adršpachu byly vyhlášeny v roce 1956 přírodními rezervacemi. Borek a Kočičí skály jsou přírodní památky. Starosta a starostová v Adršpašských skalách, foto: Jan Záliš

Vyhlášení CHKO v roce 1991

CHKO Broumovsko byla zřízena v roce 1991 vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 157 na ploše 410 km² za účelem „ochrany a postupné obnovy hodnot krajiny, jejího vzhledu a jejích typických znaků a vytvoření a rozvíjení ekologicky optimálního systému všestranného využívání krajiny a jejích přírodních zdrojů v oblasti“. Území je rozděleno do čtyř zón ochrany přírody.

CHKO Broumovsko také rájem horolezců

Skalní lezení v oblasti CHKO se řídí specifickými pravidly, více o skalním lezení si přečtěte na stránce Skalní lezení v Kladském pomezí. Kladské pomezí je rájem pro vyznavače skalního lezení, foto: Jan Záliš

Ochrana přírody v Kladském pomezí

Více informací o ochraně přírody v Kladském pomezí najdete na webových stránkách CHKO: www.broumovsko.ochranaprirody.cz.

Kontakt CHKO Broumovsko

Správa CHKO Broumovsko
Ledhujská 59
549 54 Police nad Metují

Telefon: +420 491 549 020 - 33
Email: broumovsko@nature.cz

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie