Kladské pomezí

Naučné stezky v Kladském pomezí

Kladské pomezí nabízí několik stezek, které jsou opatřeny informačními panely a seznamují návštěvníky s historií místa, krajiny, zajímavostmi přírody apod.

Jednotlivé naučné stezky naleznete mezi tipy na výlety.

Název položky Naučná stezka v Pekelském údolí, foto: Jan Záliš

Stezky za poznáním nejen Kladského pomezí (ke stažení v PDF) je název brožury popisující naučné stezky v našem regionu. Tento souhrnný materiál je výsledkem mapování naučných stezek, které po několik měsíců roku 2011 činilo jednu z hlavních aktivit projektu Centra rozvoje Česká Skalice Stezky za poznáním – šetrný produkt podporující rozvoj venkovské turistiky. V tištěné podobě brožuru můžete získat např. v regionálním informačním centru v České Skalici.

Věříme, že bude dobrým pomocníkem pracovníkům turistických informačních center i průvodcem všem milovníkům cestování a poznávání. Velké poděkování patří všem, kteří se zasloužili o její vznik.