Kladské pomezí

Vodácký průvodce Kladským pomezím

Ahoooj, námořníci! Máte smysl pro dobrodružství? Vydejte se tedy za krásami Kladského pomezí po vodě. Proplujte kolem pohádkové přehrady Les Království, Babiččiným údolím nebo přírodní rezervací Peklo.

Labe

Zajímavý celoročně sjízdný úsek od pohádkové přehrady Les Království do Jaroměře. Řeka protéka blízko nově revitalizované kulturní památky Kuks. Průjezd Dvorem Králové se nedoporučuje. Jsou zde vysoké kolmé zdi se 2 nebezpečnými stupni, které nelze přenést. Proto je vhodnější volit začátek až na konci Dvora u ČOV. Pozor v Jaroměři (jezy).

Nenáročná plavba (začátečníci), obtížnost ZWC, délka toku 29 km.

Aktuální sjízdnost Labe

Metuje

Úsek Hronov - Náchod. Nenáročný a hezký úsek z Hronova, který bývá sjízdný celoročně. Pozor na padlé stromy v krátkém meandrujícím úseku pod jezem v Poříčí. Délka 10 km. Vhodný pro začátečníky.

Úsek Bražec - Peklo - Nové Město nad Metují. Nejhezčí vodácký terén v Kladském pomezí - Peklo. První část Bražec - Peklo obtížnosti WWI, druhá část Peklo - Nové Město n. M. obtížnost WWII - pro znalé !!! Peřeje, kaskády. Vystoupit u pěší mostu před Novým Městem. Celkem 10 km.

Úsek Nové Město n. M./Krčín - Jaroměř v korytě "Nové řeky". Regulovaný tok, který již splynul s okolím. Je na něm množství jezů a stupňů, z nichž některé mohou být životu nebezpečné! Sjízdné jen výjimečně při zvýšených průtocích. Obtížnost ZWC, délka 17 km, začátečníci.

Zajímavá trasa přes stará koryta, která se celkem 3x oddělují od nové řeky a zase spojují. Jednotlivá koryta mají název Mlýnský náhon, Staré koryto a Stará řeka. Jedná se o silně meandrující úzký a zarostlý tok s častými podjezdy nebo přenášením padlých stromů. Není vhodné pro úplné začátečníky. Sjízdné celoročně.


Aktuální sjízdnost Metuje

Rozkošský potok

Umělý tok odvádějící vodu v VN Rozkoš. Délka toku 3,5 km, obtížnost ZWC. Rychlý proud bez vracáků, několik stupňů. Nebezpečný most s úzkými pilíři před ústím do Metuje. Vystoupit u silničního mostu ve Veselicích.

Aktuální sjízdnost Rozkošského potoku

Úpa

Pěkný úsek z Havlovic do Zlíče, který bývá sjízdný jen z jara během tání sněhu. Řeka protéká PP Babiččino údolí, menší peřeje do obtížnosti WWI. Pozor za velmi nebezpečný Viktorčin splav a jez u přivaděče do VN Rozkoš ve Zlíči!!! Délka splavného úseku 15 km.

Nenáročný a zajímavý úsek z České Skalice do Jaroměře v délce 12 km a obtížnosti ZWC. Pozor na několik stupňů za Doubravicí! Jinak pohodová plavba. Splavné celoročně.

Aktuální sjízdnost Úpy


Půjčovny lodí:

Půjčovna lodí Metuje
ul. Na Hamrech u řeky
547 01 Náchod
50°24'38.089"N, 16°9'46.457"E

Email: pujcovna@raft.cz
Tel: +420 732 638 330
Web: pujcovna.reky.cz