Kladské pomezí

Plán činnosti

  • untitled-image

Plán činnosti ke stažení

Stručný přehled aktivit na sezonu 2024 destinační společnosti Kladské pomezí, o.p.s.

•     Úprava lyžařských běžeckých tratí  prosinec 2023–únor 2023
Realizace projektu na údržbu lyžařských běžeckých tratí v sezoně 2023/2024. Zajištění elektronické evidence úpravy stop a provoz webu ski.kladskepomezi.cz s nejaktuálnějšími informacemi o stavu tratí.

•     Katalog ubytování – únor 2024
On-line nabídka s prezentací ubytovatelů v rámci celého regionu spojená s novou vizualizací sekce „ubytování“ na webu www.kladskepomezi.cz a novou administrací pro ubytovatelé a infomační centra.

•     Nástěnné mapy
Inovace vizuálu nástěnných map, zhotovení nabídky pro zájemce a její propagace. Postupná výměna tabulí ve starém vizuálu za nové v rámci celého regionu.

•     Čapek – 2024
Dotisk aktualizované tiskoviny ČAPEK a marketing ve spolupráci s KKCCR a městy zapojenými do projektu. Průběžná aktualizace a plnění webu s čapkovskou tematikou v rámci Královéhradeckého kraje, nabídka výletů a pobytů, spolupráce se soukromým sektorem a zpracování nabídky navazující na předešlou spolupráci pro města a obce. Rozšíření produktu mimo území KHK.

•     Božena – 2024
Produkt, který pokračuje v linii představování významných literátů našeho regionu konkrétně Boženy Němcové. Průběžná aktualizace webu a nabídky produktů. 

•     Vydání turistického magazínu duben 2024
Vydání magazínu, který bude navazovat na inovovaný vzhled, formát i koncept tiskoviny s rozšířením stran a doplněním sekce věnované zimě.

•     Léto v Kladském pomezí 2024  představení sezonních novinek – květen 2024
Konference před zahájením turistické sezony s představením novinek na sezonu 2024 jednotlivými aktéry cestovního ruchu.

•     Setkání informačních center – duben, říjen 2024
Dvakrát ročně probíhá setkání IC za účelem výměny informací a distribuce propagačních materiálů. Místa setkání jsou zvolena podle nově zpřístupněných nebo rekonstruovaných cílů pro návštěvníky za účelem jejich představení pracovníkům informačních center
 
•     Toulavý baťoh – květen–září 2024
Realizace projektu pro rodiny s dětmi v podobě vydání ilustrované mapy, sezonní soutěže, spolupráce s Rodinnými pasy.

•     Kladské pomezí na vlně 2024 – průběžně
Realizace výstupů tříletého přeshraničního projektu: marketingové aktivity, tiskoviny, akce, školení, mobilní aplikace fungující jako audioprůvodce

•     Certifikace a propagace regionálních produktů – podzim 2024
Certifikace nových regionálních výrobků a jejich propagace.

•     Spolupráce s institucemi – průběžně
Podílení se na aktivitách Královéhradeckého kraje, spolupráce s CzechTourismem a Ministerstvem pro místní rozvoj – měření dopadů příhraniční spolupráce.

•     Poskytování servisu subjektům působícím v cestovním ruchu – průběžně
Začlenění do systému propagace celého regionu, distribuce materiálů, poskytování mapových podkladů, fotografií regionu.

•     Webová prezentace – průběžně
Provoz a aktualizace oficiální webové prezentace regionu Kladské pomezí,  podpora návštěvnosti – on-line marketing.

•     Sociální sítě – průběžně
Prezentace regionu pomocí sociálních sítí – Facebook, Instagram. Aktuality, komunikace, on-line marketing.

•     Osvěta obyvatel ve vztahu k cestovnímu ruchu – průběžně
Vydávání informačního bulletinu, spolupráce s médii, pořádání akce na ukončení turistické sezony, nabídka školení.

•     Hodnocení ukazatelů efektivity destinačního managementu – průběžně
Kvantitativní a kvalitativní parametry – profil návštěvníka, sledování návštěvnosti ve vybraných subjektech, hromadných ubytovacích zařízeních, délka pobytu, analýza webu, sociálních sítí.