Kladské pomezí

Keramika od Jany Mertlíkové

Červený Kostelec
Do pomyslné rodiny certifikovaných regionálních výrobků Kladského pomezí patří i tradiční keramika paní Mertlíkové z Olešnice u Červeného Kostelce.
Výrobky v podobě květináčů, pítek pro práčky, ozdobné keramiky a keramiky na zavěšení prochází tradičními fázemi výroby. Kromě výroby samotné i sušením, dvojím pálením a glazováním.
Výrobky našeho regionálního výrobce můžete obdivovat na tržištích nebo obchůdcích uvedených níže.

Kontakty

Prodejní místa v regionu

Úvod