Kladské pomezí

V. ročník ankety Kraj mého srdce 2016

10. 11. 2016

  • V. ročník ankety Kraj mého srdce 2016

O anketě Kraj mého srdce

Redakce turistického časopisu KAM po Česku a veletržní společnost INCHEBA EXPO Praha připravily pod záštitou Asociace krajů ČR v pořadí již V. ročník oblíbené internetové ankety Kraj mého srdce. Cílem ankety je zmapovat názory lidí, jak vnímají konkrétní kraj z pohledu cestovního ruchu. Jaký kraj si návštěvníci vybaví, když se řekne například pěší turistika. Návštěvník zapátrá ve vzpomínkách na své zážitky z putování po ČR a poté je zohlední v anketě.

Hlasuje se v 10 kategoriích

Čtenáři nově hlasují v 1O kategoriích, kterými jsou například cykloturistika, pěší turistika, zimní dovolená, folklor a tradice apod. V každé kategorii pak musí označit tři preferované kraje.

Po hlasování a vyplnění kontaktu budete zařazeni do soutěže o ceny. Deset výherců získá deset cen. výherci hlasující v anketě budou zveřejněni v březnovém vydání magazínu KAM po Česku, na portálu www.kampocesku.cz a informováni elektronickou poštou, případně telefonicky. Hlasování ankety končí 31. 1. 2017 ve 24.00 hod, tak se nezapomeňte zapojit ani vy.

Hlasovat můžete ZDE.