Kladské pomezí

Byl schválen Akční plán turistické oblasti Kladské pomezí na rok 2021

16. 12. 2020

  • Byl schválen Akční plán turistické oblasti Kladské pomezí na rok 2021
Dokument byl zpracován na základě Marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí. K jeho schválení došlo na jednání správní rady Kladské pomezí, o.p.s. dne 19. listopadu 2020 a na Valné hromadě Svazu cestovního ruchu Kladské pomezí, z. s. dne 8. prosince 2020.
V první polovině roku 2021 dojde k dokončení tvorby nové marketingové strategie destinace pro období 2021-2025. Nově bude snížena cena inzerce v letních turistických novinách, všechny příspěvky a články budou navíc propagovány na našich sociálních sítích. Inovací projde také katalog ubytování, který bude mít pouze on-line podobu na webu Kladského pomezí s možností tisku a selekce jednotlivých oblastí regionu. 

Léto 2021 se ponese v duchu třetího ročníku Festivalu zážitků na téma tradice. Pokračovat bude cestovatelská hra s Toulavým baťohem. Před zahájením turistické sezóny bude realizována marketingová kampaň zaměřená na polskou stranu společně s dotiskem ilustrované soutěžní mapy v polské jazykové mutaci. Navážeme také na propagaci projektů Čapek a Božena, spjaté s významnými osobnostmi našeho regionu. 

Další informace najdete přímo v dokumentu