Kladské pomezí

CzechTourism spouští systém Kategorizace organizací destinačního managementu

08. 04. 2018

  • CzechTourism spouští systém Kategorizace organizací destinačního managementu
Česká centrála cestovního ruchu Czechtourism v letošním roce spustila dlouho připravovaný a diskutovaný systém Kategorizace organizací destinačního managementu. Jeho cílem je zkvalitnění práce destinačního managementu a možnost získání dotací na rozvoj cestovního ruchu v regionu.
Branka – obecně prospěšná společnost, která se již dvacet let stará o podporu cestovního ruchu v turistickém regionu Kladské pomezí se stala jednou z prvních organizací usilující o získání kategorie turistické oblasti dle nových podmínek. Mimo formálních požadavků přijatelnosti bylo třeba splnit podmínku sledování ukazatelů vývoje v destinaci, tvorbu produktů a spolupráci veřejného a soukromého sektoru. Součástí procesu kategorizace bude také hodnocení spokojenosti jednotlivých subjektů s činností organizace destinačního managementu. Šetření bude provedeno pomocí dotazníků.