Kladské pomezí

Jsme certifikovanou organizací destinačního managementu

04. 09. 2019

  • Jsme certifikovanou organizací destinačního managementu
Dne 25. 7. 2019 Branka, o. p. s.  splnila všechny kvalitativní požadavky Ministerstva pro místní rozvoj a CzechTourismu a bude nadále zaštiťovat oblastní cestovní ruch v Kladském pomezí.
Certifikace je dalším krokem k zkvalitnění činnosti Branky, o.p.s. (od 14. 9. 2019 Kladské pomezí, o.p.s). Důraz bude nyní kladen na sledování ukazatelů výkonnosti destinace, její rozvoj, zároveň i na vznik turistických produktů a marketingové aktivity. Důležité bude také průběžné vzdělávání a odborná kompetentnost osob, které se na výše uvedeném budou podílet. certifikat Současně došlo k novému vymezení působnosti destinačních společností v Královéhradeckém kraji. Fialová barva značí území, které zastupuje Branka,. o.p.s.  uzemi vyrez