Kladské pomezí

Kladské pomezí se stalo jedním ze zakládajících členů CCR KHK

04. 03. 2020

  • Kladské pomezí se stalo jedním ze zakládajících členů CCR KHK
Kladské pomezí se stalo jedním ze zakládajících členů Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, která bude fungovat jako zapsaný spolek. 
destinačka01 Založení krajské destinační společnosti svými podpisy stvrdili starostové, předsedové oblastních destinačních společností a představitelé kraje, Asociace turistických informačních center ČR a Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje. destinačka02 Úkolem Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s., bude koordinovat aktivity v oblasti propagace cestovního ruchu a uvádět do praxe strategii Královéhradeckého kraje v této oblasti. Účastníci ustavujícího jednání schválili stanovy spolku a personální obsazení správní rady a kontrolní komise. destinačka03 Vyhlášeno bylo výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje, z. s.

Výběrové řízení - ředitel/ředitelka
Stanovy CCR KHK, z.s.

Hlavní cíle Centrály cestovního ruchu Královéhradeckého kraje jsou: 
  • Zvýšení konkurenceschopnosti Královéhradeckého kraje a jeho destinací v oblasti cestovního ruchu.
  • Zřízení platformy pro efektivní řízení a rozhodování v oblasti cestovního ruchu.
  • Zajištění efektivní a koordinované marketingové činnosti za účelem propagace Královéhradeckého kraje a jeho destinací.
  • Zřízení platformy umožňující efektivně řešit současné i budoucí problémy cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji.
  • Umožnění realizace strategie cestovního ruchu pro Královéhradecký kraj.
  • Zvýšení účinnosti marketingové strategie Královéhradeckého kraje.
  • Zřízení platformy pro zastupování, prosazování a hájení zájmů svých členů.
  • Koordinace a poskytování marketingových servisních služeb v oblasti cestovního ruchu na území Královéhradeckého kraje partnerským subjektům, a tím přispívat k zefektivnění realizace stávajících marketingových aktivit a využívání dostupných zdrojů v souladu s principem destinačního managementu „3K“.

Zdroj: Královéhradecký kraj