Kladské pomezí

Mladý orchestr vzdal hold přírodě. Adršpašské skály naslouchaly dialogu Země a člověka

14. 09. 2017

  • Mladý orchestr vzdal hold přírodě. Adršpašské skály naslouchaly dialogu Země a člověka
Adršpašské skály umocnily velkolepou atmosféru již 4. benefičního večera pořádaného mladým hudebním tělesem Police Symphony Orchestra. Večerní „mše“ přilákala přes tři tisíce návštěvníků, a celková suma vybraná pouze z dobrovolného vstupu činí 166 101 Kč, 10 EUR a 100 zlotých. Letošní výtěžek putuje opět Nadačnímu fondu Hospital Broumov, tentokrát na koupi rehabilitačního přístroje Motodlaha.
Skalní město v Dolním Adršpachu se 8. září v 19:30 ocitlo v záři reflektorů. Úctu přírodě vzdalo 65 hudebníků Police Symphony Orchestra za doprovodu Kühnova smíšeného sboru a dalších sólistů. Na pódiu se tak ocitlo přes 120 účinkujících, jejichž společným cílem bylo poukázat na vztah člověka, přírody, a nezbytnosti a vůle si navzájem naslouchat.
 
Pro benefiční večer se skladby šily a aranžovaly na míru dramaturgii a scénografii. „Pro navození atmosféry k příchodu diváků jsme zvolili klidné kytarové melodie v podání Tomáše J Holého“, říká dramaturg David Ostružár. Pod taktovkou dirigentů Joela Hány, Chuheie Iwasakiho a Věry Vlčkové zazněly např. Slovanský tanec č.7, Earth Song od Michaela Jacksona, Vodá má od Hradišťanu nebo Carmina Burana od Michaela Orffa. Všechna hudba i slova písní doslova vyjadřovala myšlenku celého večera a poukazovala na nutnost neopovrhovat krajinou, ve které žijeme.
 
Jan Sklenář, herec a zpěvák v současnosti působící v Klicperově divadle v Hradci Králové, byl osloven ke spolupráci na projektu, kterou ochotně přijal, a stal se tak pomyslným průvodcem celého večera. Dramaturgii a scénáristům dovolila jeho přítomnost na akci pracovat s náročnými monology, které umocnili jeho přednes a roli. „Obecně důležitá pro celý večer je role ´faráře´ v podání Honzy Sklenáře, který všem postavám a účinkujícím večera poskytuje útěchu a rozhřešení,“ vysvětluje dramaturg večera Ostružár. „Písní ´Chválím tě Země má´ nabádá jak on, tak i sbor přírodu k míru, klidu a přízni vůči člověku. ´Farářovy´ monology jsme například i záměrně vložily do melodie skladby z filmu Avatar, jejíž náboj poukazuje na velkorysost přírody, které si člověk vždy neváží a ničí ji válkami a boji.“
 
Zpěvačky Josefína Žampová a Tereza Hálová zazpívaly píseň Adiemus, a vyjádřily slovy úvodní písně k seriálu Zdivočelá země, původně v originálním podání Marty Kubišové, i své obavy z chování společnosti. Rozuzlení a modlitba večera zazněla, zatímco orchestr zahrál Time od Hanse Zimmera, v němž postava faráře opět promluvila: „Jediné co smím já, i každý na této planetě, je snažit se probudit v ostatních duších plamínek zájmu, úcty a porozumění. Nejen k prostředí, ve kterém žijeme, ale především k sobě navzájem… I dějiny to dokazují, že štěstí nám vydrží jen na krátko… A týká se to všech! Proč tedy mezi sebou bojovat, když je tu jedna Země, kterou sdílíme? …Pádíme kupředu, zrychlujeme. … Čím snazší je komunikace, tím hůř k sobě hledáme.”
 
Jan Sklenář v roli faráře sdělil na konci večera divákům svou osobní zkušenost prostřednictvím písně Hladiny z muzikálu Michala Horáčka Kudykam, kde slova vypráví o nutnosti čeřit vztahy, účastnit se dobrodružství a stále mít naději. Je důležité nevzdávat se a uvědomovat si, co se děje kolem nás. Příběh uzavřel poslední host benefičního večera - Leonardo Teca, rodák z Angoly, kterého vychovala Vysočina. Svahilská oslavná píseň Baba Yetu uzavřela v jeho podání rozhovor mezi přírodou a člověkem, navrátila mír na Zem a odpustila všechny hříchy člověku.
 
„Každý rok se snažíme oživovat jiné přírodní místo tady u nás v regionu,“ říká Petra Soukupová, zakladatelka Police Symphony Orchestra a organizátorka akce. “Je neuvěřitelné, kolik lidí se do tohoto projektu zapojilo s nadšením a odhodláním, že pro akci udělají maximum. A to se týká nejen účinkujících, ale všech dobrovolníků a partnerů, bez kterých by se tato benefice neobešla.”
 
Celý večer se uskutečnil díky partnerům - těmi hlavními byli HOBRA - Školník s.r.o., Kasper Kovo s.r.o., město Police nad Metují a město Broumov, Milan Schirlo za spol. MycoMedica. Dalšími partnery byli Železářství Soukup, DonPeppe FrostFood a.s., Ferona, a.s., Z-Trade s.r.o., CDS s.r.o. Náchod, Continental Automotive Czech Republic s.r.o., Nadační fond VEBA, pan Karel Kantor a rodina Kulichových, DSO Policko, Skycopter, obec Adršpach, MATEX HK, s.r.o., MADE GROUP, a.s., Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. Mediálními partnery byli ČRo Hradec Králové, Východočeská televize, a Naše Broumovsko.

Petra Šotolová
+420 776 710 274 marketing, propagace a PR
policesymphonyorchestra@gmail.com

Dokument o účinkujících PSO - Když skály naslouchají:
Dokument o účinkujících PSO - Když skály

Videa z akce zde:
https://www.youtube.com/watch?v=Tc7CEn9l2yI
https://www.youtube.com/watch?v=3YkPVUwDHBE
https://www.youtube.com/watch?v=KcS4h6SIlc

Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Název položky Foto: Jan Winter