Kladské pomezí

Pozvánka na seminář Kvalita služeb cestovního ruchu

25. 11. 2015

  • Pozvánka na seminář Kvalita služeb cestovního ruchu

Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem si Vás dovolují pozvat na seminář

Kvalita služeb v cestovním ruchu

Datum: 2.12.2015 od 9.00hod.

Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Regiocentrum Nový Pivovar, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové

Program semináře:

-          Národní program podpory cestovního ruchu

-          Hodnocení kvality služeb v cestovním ruchu

-          Udržitelný cestovní ruch – příklady dobré praxe

Podrobnosti k programu a přihlašovací formulář naleznete na: www.komora-khk.cz/kalendar/2-12-2015/

Ukončení příjmu přihlášek: 30.11.2015

Těšíme se na Vás.