Kladské pomezí

Přípravy na rouškové léto 2020 v Kladském pomezí

21. 04. 2020

  • Přípravy na rouškové léto 2020 v Kladském pomezí
Léto v Kladském pomezí je název konference, kde zástupci turistických atraktivit každoročně představují to nejzajímavější před blížící se hlavní sezonou. Vzhledem
k nařízením vlády zamezující šíření pandemie se toto odborné setkání, které se mělo uskutečnit tento týden v Lázních Velichovky, nekoná. Také činnost obecně prospěšné společnosti, která tuto akci organizuje již popáté, je díky vládním opatřením ovlivněna, nikoli však zpomalena.

Přípravy na nadcházející sezonu jsou v plném proudu. Letošní největší novinkou je projekt Božena 200.
Na webových stránkách se dozvíte, jakou netradiční ženou tehdy první česká spisovatelka Božena Němcová byla a proč je její život inspirativní i dnes po více než 200 letech od jejího narození. Zjistíte také, jakým člověkem byla její babička a kam se vydat na výlet. Kladské pomezí připravuje další produkty cestovního ruchu pro rodiny s dětmi, aktualizuje svoje propagační materiály, mapy, weby a zajišťuje komunikaci mezi veřejným
a soukromým sektorem. Komunikuje s veřejnými institucemi a zapojuje se do kampaně Czechtourism #světovéČesko. Projekt Božena 200 V pondělí 20. dubna se sešli, díky on-line přenosu, zástupci informačních center regionu, aby se vzájemně informovali o tom, jaké plánují aktivity v letní sezoně a vyměnili si zkušenosti. Příprava letních turistických novin byla uzpůsobena situaci. Budou aktualizovány, vyjdou ve sníženém nákladu a inzerce bude pro zájemce
o 20 % levnější než v minulých letech. Navíc získají inzerenti zdarma vlastní placený příspěvek na sociálních sítích. Tím chce Kladské pomezí, jehož hlavním cílem je rozvoj turismu, podpořit členy Svazu cestovního ruchu. Těm organizace nabízí také marketingovou podporu, možnost využívání datové základny a další servis. Máte-li nějaké novinky týkající se turistické nabídky a jste-li členem svazu, obracejte se na e-mail marketa.tomanova@kladskepomezi.cz, budou zveřejněny na webech a sociálních sítích. Cyklo Náchod Organizace se během tohoto roku připravuje na vznik nové marketingové strategie pro turistické území Kladské pomezí pro období 2021-2025. Jejím odborným garantem a zpracovatelem návrhové části bude Nora Dolanská. V rámci příprav je plánováno několik setkání s veřejností.

Kladské pomezí také zajišťuje osvětu a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Každoročně jsou pořádána odborná školení. Letos v únoru byl nastartován projekt jazykového vzdělávání. Ten musel být přerušen.
Jaká další omezení chod organizace zasáhnou, ještě není úplně jasné. Více než pravděpodobné je, že provoz cyklobusů bude přerušen nebo omezen. Jedna z jeho linek vozí turisty do polských Stolových hor. Omezení pohybu osob do zahraničí bude mít i další dopady. Kladské pomezí podporuje česko-polskou spolupráci
v rámci evropských fondů. Nejrozsáhlejším projektem je Festival zážitků, který organizuje a propaguje zážitkové akce na obou stranách hranice a z tohoto důvodu bude jeho realizace odložena na příští rok. Turistický produkt Toulavý baťoh, který je součástí nabídky již sedmou sezonu, bude uzpůsoben současné situaci a cestovatelská soutěž s ním spojená bude prodloužena do roku 2021. Ratibořice - socha Dle údajů Českého statistického úřadu se počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních na území turistické oblasti Kladské pomezí od roku 2014 více než zdvojnásobil. V roce 2018 bylo v oblasti uskutečněno více než čtyři sta tisíc přenocování. To je rekordní počet za posledních pět let. Patnáct až sedmnáct procent tvoří zahraniční návštěvníci především z Polska. Jejich výdaje tvoří odhadem zhruba 40 % z celkové spotřeby hostů na území oblasti během jednoho roku. Z toho lze odhadnout, že takový by také mohl být, s ohledem na plánovaná vládní omezení, očekávaný pokles příjmů ze služeb v cestovním ruchu tuto sezonu v naší oblasti.
V porovnání s celou Českou republikou bude náš region ovlivněn méně, protože podíl zahraničních návštěvníků je v Kladském pomezí o něco nižší. Jaký bude vývoj, lze nyní v době, kdy se vše rychle mění, těžko s jistotou určit. Může být i příznivý. Zvýšení poptávky o domácí cestovní ruch může úbytek hostů ze zahraničí vyrovnat. Proto se Kladské pomezí snaží svou činnost naopak zesílit a přizpůsobit současným potřebám jeho partnerů. Ubytování - zámek NM Veškeré informace najdete na webových stránkách včetně nabídky na spolupráci. Jako podnikatel nebo turistická atraktivita můžete pomoci i zveřejněním banneru na svých stránkách.

Markéta Venclová