Kladské pomezí

Rok 2016 v destinační společnosti Branka, o.p.s.

02. 01. 2017

  • Rok 2016 v destinační společnosti Branka, o.p.s.

Milí přátelé, partneři a příznivci,  

právě uplynulý rok 2016 vybízí k ohlédnutí, pojďme se podrobněji podívat, co vše se na poli cestovního ruchu v Kladském pomezí událo. Byl to především rok ve znamení pečlivých příprav na období další. Mimo to se nám zdařilo zachovat všechny stávající aktivity, probudit po několika letech zaniklou myšlenku certifikace regionálních produktů a uvést ji ve skutečnost.

Začátek roku byl pro nás velmi příjemný a nalil nám do těla další elán a povzbuzení do další činnosti. Získali jsme první místo v prestižní celorepublikové soutěži Velká cena cestovního ruchu 2016 v kategorii Nejlepší elektronická komunikace. Porotci webové stránky www.kladskepomezi.cz  označili jako prezentaci, která vyčnívá v konkurenci a ocenili především jejich intuitivní navigaci, ovládání, moderní prvky, umístění všech potřebných informací pro uživatele na jednom místě a vhodné napojení na sociální sítě.

Převážnou část první poloviny roku jsme věnovali přípravě k podání žádostí o spolufinancování projektů z evropských fondů. Největší přípravu vyžadoval rozsáhlý marketingový projekt zaměřený na zážitkový cestovní ruch, do kterého jsou zapojeni mimo naší oblasti další tři polští partneři, na našem území je to pak dalších devět subjektů.  Dále jsme podali žádost do fondu mikroprojektů na projekt jehož cílem je uspořádání série venkovních výstav velkoformátových fotografií a připomenutí dvacetileté  existence naší organizace a desetileté spolupráce s Powiatem Kłodzkim. 

V květnu jsme uspořádali 1. ročník konference Léto v Kladském pomezí, která představila novinky letní turistické sezony veřejnosti i odborníkům – ubytovatelům, samosprávě, novinářům. Během letních prázdnin vznikla díky spolupráci s našimi členy z řad ubytovatelů první série nástěnných map.

Zajišťovali jsme koordinaci a propagaci cyklobusů, produktové nabídky Toulavý baťoh a vydali jsme letní a zimní turistické noviny. Značné úsilí jsme věnovali optimalizaci našich webových stránek a sociálním sítím. Celkem jsme během roku vydali 55 tis. kusů propagačních materiálů, bylo přepraveno více než 10 tis. cestujících cyklobusy. Do soutěže Toulavý baťoh se zapojilo zhruba 300 účastníků, region jsme prezentovali na patnácti regionálních akcích a veletrzích, vytvořili jsme koncepci a metodiku certifikace regionálních produktů, dva první jsme certifikovali.  

Věřím, že návštěvnost regionu Kladské pomezí bude dle údajů ČSÚ, stejně jako tomu bylo v roce 2015, nadále stoupající a naše další úsilí významně přispěje k naplnění našeho poslání: „ Nabídnout široké spektrum zážitků domácím i zahraničním návštěvníkům, postupně zvyšovat ekonomickou výtěžnost regionu v souladu s principy udržitelného cestovního ruchu.“

Závěrem bych ráda poděkovala všem našim členům a podporovatelům za pomoc, bez níž by realizace všech našich činností nebyla možná. Moc si jí vážíme. Zároveň Vás zvu na veletrh cestovního ruchu Regiontour do Brna ve dnech 19. – 22. ledna, kde se budeme prezentovat v rámci stánku Východních Čech a budeme se podílet na doprovodném programu. Zajímavou akcí bude také konference s názvem Léto v Kladském pomezí, která se bude konat v Náchodě 19. dubna 2017.

Ze srdce přeji všem úspěšný nový rok 2017.:)


Markéta Venclová

Branka, o.p.s. , Němcové 2020, 547 01 Náchod                                          

Dne 30.12.2016

Autor úvodní foto: Jan Veselý

Název položky