Kladské pomezí

Školení Online marketing v TIC

24. 11. 2023

  • Školení Online marketing v TIC
Destinační společnost Orlické hory a Podorlicko ve spolupráci s destinačními společnostmi Hradecko a Kladské pomezí uspořádali školení pro turistická informační centra na téma marketing na webových stránkách, sociálních sítích a behaviorální marketing.

Zástupci informačních center se sešli v pátek 10. 11. 2023 v konferenčním sále April Hotelu Panorama v Rychnově nad Kněžnou. Školitelem byl pan Pavel Pichler.

Tématy školení byly Všichni jdeme na web – web IC, emoční linka webu, rozhodovací paralýza a web, text na web je jiný než text do zpravodaje. Druhý blok školení byl věnovaný sociálním sítím a cestovnímu ruchu – byl zaměřen na to proč nefunguje Facebook pro turisty a místní, jak na obsah, jak zvýšit dosah FB. Ve třetí části školení všem zúčastněným byla představena online stopa – co a kde o sobě píšeme a jak se „tváříme“. Bonusem byl behaviorální marketing v online prostředí. školení