Kladské pomezí

Slovenští novináři poznávali místa sourozenců Čapkových

15. 10. 2018

  • Slovenští novináři poznávali místa sourozenců Čapkových
V sobotu 13. října 2018 navštívili slovenští novináři Malé Svatoňovice a Úpici s cílem poznání míst spojených se sourozenci Čapkovými.
V rámci, Královéhradeckým krajem a agenturou CzechTourism pořádaným presstripem, navštívila skupina novinářů Muzeum bratří Čapků v Malých Satoňovicích a expozici věnovanou rodině Čapkových v Městském muzeu v Úpici. Následně vedly jejich kroky i k procházce městem k domu, kde rodina od roku 1890 žila.
Presstrip Čapek 03
Věříme, že jejich pozitivní dojmy povedou k propagaci cestování s čapkovskou tematikou i u našich slovenských sousedů.
Presstrip Čapek 02
Více se o projektu Čapek dozvíte na samostatném webu www.karelcapek.cz