Kladské pomezí

Veřejná sbírka na rozhlednu Žaltman byla ukončena k 20. červnu 2020

22. 06. 2020

  • Veřejná sbírka na rozhlednu Žaltman byla ukončena k 20. červnu 2020

Obec Malé Svatoňovice zahájila dne 1. července 2017 veřejnou sbírku na výstavbu nové rozhledny na vrcholu Žaltman. Původní rozhledna z let 1966 až 1967 byla postavena svépomocí členy tehdejšího TJ Baník Malé Svatoňovice. Její výška už ale nebyla dostačující a práce na vyvýšení výhledové plošiny by byly nákladnější než postavit rozhlednu novou. Z tohoto důvodu byla rozhledna v roce 2019 odstraněna.

Transparentní účet sbírky byl zřízen pro finanční dary, které následně budou použity na konstrukci nové rozhledny a na práce s výstavbou spojené.

Na tento samostatný účet se za celou dobu trvání sbírky vybralo 2.018.045 Kč (prostředky ve výši 54.500 Kč byly použity na dokumenty ke stavebnímu řízení, projektovou dokumentaci a práce statika). Veškeré získané finanční prostředky budou řádně vyúčtovány a po profinancování bude samostatný účet s nulovým zůstatkem zrušen.  I po ukončení sbírky můžete stále sledovat pohyb na tomto transparentním účtu:

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_nfpb=true&_pageLabel=transacc&accNumber=000000-4872426349&docid=internet/cs/transparentni_ucet_4872426349.xml

Dárce, kteří splnili podmínky pro získání jmenovky na schod či ochoz nové rozhledny, prosíme o upřesnění textu, který chtějí na štítek uvést, nejpozději do pátku 17. července 2020.  Maximální počet znaků je 40 (vč. mezer). Upřesnění zasílejte na e-mail starosta@malesvatonovice.cz nebo volejte na tel. 499 886 341.

Příspěvky na stavbu rozhledny lze nadále zasílat formou finančního daru na účet obce Malé Svatoňovice (č. účtu: 2906215349/0800) se zprávou pro příjemce: rozhledna Žaltman.

Na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor se na základě vydaného stavebního povolení naplno rozběhly stavební práce na budování nové rozhledny Žaltman. Dne 3. června 2020 byla podepsána smlouva o dílo se společností STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV, s.r.o. a práce byly zahájeny.

Nová rozhledna Žaltman bude zhotovena do září letošního roku. Ve čtvrtek 24. září 2020 je plánované její oficiální otevření a zpřístupnění. Stane se tak přesně 53 let od otevření původní rozhledny.

Nejvyšší vyhlídková plošina rozhledny ve výšce 22 metrů poskytne po zdolání více než 115 schodů panoramatické výhledy na Krkonoše, Rýchory, Vraní hory, Adršpašsko-teplické skály, Ostaš, Broumovské stěny, Orlické hory a samozřejmě z ptačí perspektivy také na blízké okolí – na Svatoňovicko, Rtyňsko, Úpicko a Trutnovsko. Cílem výstavby nové rozhledny je zatraktivnit vrchol Žaltman a poskytnout nádherné výhledy do krajiny.

Mnohokrát děkujeme všem dárcům, kteří podpořili výstavbu nové rozhledny Žaltman, a těšíme se na vás při slavnostním otevření rozhledny 24. 9. 2020. O akci vás budeme včas informovat.