Kladské pomezí

Otvírání pevnosti

01. 04. 2017 - 01. 04. 2017

  • Otvírání pevnosti

Otvírání pevnosti - slavnostní zahájení turistické sezony v pevnostním městě Josefov, vojenský pochod městem, vztyčení praporu nad Bastionem I, předání klíče od pevnosti.  

Více informací na:

info@pevnostjosefov.cz, +420 491 812 343, www.pevnostjosefov.cz