Kladské pomezí

Den turistických informačních center v Malých lázních Běloves

26. 10. 2021 - 26. 10. 2021

  • Den turistických informačních center v Malých lázních Běloves
Asociace turistických informačních center a Městské informační centrum Malé lázně vás srdečně zvou na návštěvu infocentra umístěného v prvním patře obnovené Vily Komenský v Malých lázních Běloves v úterý 26. 10. 2021 od 9:00 do 12:00 a od 12:30 do 16:00.

Pro návštěvníky bude v tento den připraven lázeňský kvíz, za jehož splnění si budou moci ZDARMA prohlédnout úpravnu minerální vody a jeden z vrtů. Dále se můžete těšit na drobné odměny.

Srdečně vás zveme! Den TIC ML