Kladské pomezí

GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

30. 10. 2019 - 30. 10. 2019

  • GENERÁLKA JEHO VELIČENSTVA

Akce se koná ve středu 30. října 2019 v 19.00 hodin v Městském divadle Dr. J. Čížka v Náchodě. 

Náchodská divadelní scéna

Autor: Jiří Hubač
Režie: Ludmila Šmídová

2. představení v rámci „MODRÉHO“ abonmá

Komedie o setkání poraženého Napoleona, internovaného na ostrově Svatá Helena a kurážné a neohrožené korsičanky Josefíny Pontiové, která si se svým krajanem přichází vyřídit své účty.

Hrají: Ludmila Šmídová, Pavel Rys, Miloš Malý, Petr Horký, Petr Neumann, Tomáš Kejzlar a Milan Urban

Členové Náchodské divadelní scény - některé znáte z představení Paní plukovníková, Třetí slovo nebo Bouřka na obzoru - v režii Ludmily Šmídové, pro vás připravují komedii významného českého dramatika a spisovatele Jiřího Hubače s názvem Generálka Jeho Veličenstva.
Hra líčí poslední období života císaře Napoleona, který po osudové porážce v bitvě u Waterloo je vězněn na ostrově Svatá Helena, kde se spolu se svými dvěma generály snaží vzdorovat neprůstřelným zákonům anglické koruny. Do této neutěšené situace přichází kurážná žena z lidu Josefína Pontiová, aby si s Napoleonem vyřídila svoje osobní účty. Svou neohrožeností dokáže často víc, než proslulí generálové, což potvrdí i sám Napoleon, kterému nakonec pomůže ke zmírnění podmínek v jeho zajetí. 

Vstupné: 140 Kč, 120 Kč, 100 Kč

Předprodej od 20. září 2019