Kladské pomezí

Josef Vondráček, Karel Vondráček - Obrazy

29. 04. 2016 - 31. 05. 2016

  • Josef Vondráček, Karel Vondráček - Obrazy
Výstava obrazů v Galerii Pod Žebrovkou. Otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.

Pořádá Zámek rodiny Bartoň-Dobenín, www.zameknm.cz