Kladské pomezí

KERAMICKÁ ORNAMENTIKA – ČTVRTEČNÍ DÍLNA PRO SENIORY

11. 08. 2022 - 11. 08. 2022

  • KERAMICKÁ ORNAMENTIKA – ČTVRTEČNÍ DÍLNA PRO SENIORY

Galerie výtvarného umění v Náchodě, čtvrtek 11. 8. 2022, 15:00 – 17:00

Tvůrčí workshop k výstavě Topografické lekce - ukrajinské vizuální umění v aktuálních souvislostech. Dílna je určena pro kreativní seniory a jejich přátelé. Věk ovšem nehraje roli, zveme všechny příznivce klidné a kreativní práce.

Tématem programu bude práce s hlínou, ve které budeme reflektovat vizuální jazyk prací ukrajinských umělců, jejichž díla najdeme v právě probíhající galerijní expozici. Zabývat se budeme specifickou „postinternetovou“ estetikou těchto děl a zaměříme se na různorodé formy dekorativních tvarů, jež vycházejí z motivů digitálních koláží, či adopce reklamních vizuálů.

Soustředit se budeme na modelování hlíny z volné ruky jako např. vyvalování hlíny z plátu, otiskování rozličných druhů reliéfů, volnou keramickou plastiku.