Kladské pomezí

Labyrint světa a ráj srdce

17. 10. 2021 - 17. 10. 2021

  • Labyrint světa a ráj srdce

Město Náchod a Církev bratrská Náchod Vás srdečně zvou na divadelní inscenaci na motivy knihy Jana Ámose Komenského "Labyrint světa a ráj srdce" v podání Divadla Víti Marčíka, která se uskuteční v neděli 17. října 2021 od 18 hodin v prostorách Církve bratrské v Náchodě.

Záštitu nad projektem převzal starosta města Náchoda Jan Birke.

Vstupné dobrovolné

Prosíme o respektování platných protiepidemických opatření!

Další informace získáte na telefonním čísle 777 217 968


Labyrint světa a ráj srdce