Kladské pomezí

MÁŠ NA TO! u skautské klubovny na konci Pivovarské ulice

16. 09. 2016 - 16. 09. 2016

  • MÁŠ NA TO!  u skautské klubovny na konci Pivovarské ulice

Skautské středisko v České Skalici pořádá v již 10. rokem tradiční prezentační akci s názvem „Máš na to!“. Staví se tak po bok dalších více než 200 měst, které se zapojují do celostátního pásma zářijových prezentací skautských oddílů. Skauti zvou k sobě na klubovnu širokou veřejnost, rodiče s dětmi, zájemce o skauting. Jsou připraveny moderní pohybové i dovednostní aktivity. Děti i rodiče si mohou vyzkoušet horolezeckou stěnu, střelbu, práci s nástroji či zajímavé hry za drobné odměny. I letos skauti přichystali poutavý program s několika novinkami.