Kladské pomezí

Mezinárodní den muzeí a galerií

18. 05. 2018 - 18. 05. 2018

  • Mezinárodní den muzeí a galerií

Vstup zdarma do Městského muzea a Městské galerie Zázvorka.

Informace o aktuálních výstavách a stálé expozici na www.muzeum-nmnm.cz