Kladské pomezí

Prohlídky zámeckou zahradou a špýcharem

10. 09. 2016 - 10. 09. 2016

  • Prohlídky zámeckou zahradou a špýcharem
Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné.

www.zameknm.cz