Kladské pomezí

Speciální komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu

22. 04. 2017 - 22. 04. 2017

  • Speciální komentované prohlídky zámecké zahrady a špýcharu
Prohlídky netradičních prostor zámeckého areálu v průběhu dne za samostatné vstupné.

www.zameknm.cz