Kladské pomezí

VÁNOČNÍ KONCERT NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH

10. 12. 2016 - 10. 12. 2016

  • VÁNOČNÍ KONCERT  NA ZÁMKU V RATIBOŘICÍCH

V programu koncertu zazní oblíbená i méně známá díla českých a evropských skladatelů ze 17. až 19. století. Účinkuje pěvecké sdružení Campanula z Jihlavy, sbormistr PhDr. Pavel Jirák. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstupenky je možno zakoupit v předprodeji v Regionálním informačním centru na třídě T. G. Masaryka v České Skalici od 14. listopadu 2016. Koncert začíná v 17 hodin.