Kladské pomezí

ZE ZÁMECKÝCH KUCHYNÍ, SKLEPŮ A SPIŽÍREN, ANEB JEDLI, PILI, HODOVALI - večerní kostýmované prohlídky zámku

02. 09. 2016 - 03. 09. 2016

  • ZE ZÁMECKÝCH KUCHYNÍ, SKLEPŮ A SPIŽÍREN, ANEB JEDLI, PILI, HODOVALI -  večerní kostýmované prohlídky zámku

Během večerní návštěvy zámku zjistíte, co vás může potkat, když do svých služeb přijmete francouzského mistra kuchaře, co musí vydržet knížecí vychovatel a jak může být riskantní, pustit manžela samotného do lázní. Vesele i vážně vás seznámíme s tím, co, jak a kolik se jedlo a pilo na zámku v době před více než sto lety. Jednotné vstupné 100 Kč. Vstupenky doporučujeme rezervovat předem. Rezervace návštěv a podrobné informace na telefonním čísle 491 452 123 (pouze v pracovních dnech v čase od 7 do 14 hodin) e-mail: info@zamekratiborice.cz