Kladské pomezí

Poutní kostel Panny Marie Pomocné

Ohodnoťte tento objekt!
U sousedů
V Teplicích nad Metují se nachází poutní kostel s přilehlou poustevnou Ivanitů, která je raritou v České republice.

Navštivte kostel s pustevnou spjatý s výhradně českým poustevnickým řádem Ivanitů

Poutní kostel byl postaven v letech 1753 – 1754 stavitelem Bohumilem Kühnem v jednoduchém barokním slohu. Sousední pustevnu založil a obýval nejvzdělanější poustevník v Čechách (byl doktorem medicíny a doktorem filosofie), navíc zároveň šlechtic, pocházející z Prahy a mající určitou spojitost s břevnovským i broumovským klášterem – Dr. Jan Maxmilián z Peytersbergu (teplickou poustevnu obýval spolu s dalšími 2 poustevníky; po jejich smrti byla kongregace zrušena a až do 60. let 20. století zde bydlívali kostelníci - kostelnice, v 19. století zde žil ještě 1, celkem čtvrtý, poustevník).

Prohlídky s výkladem

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Rozhledny a vyhlídková místa

Muzea a galerie

Úvod