Kladské pomezí

Wambierzyce - poutní bazilika

Ohodnoťte tento objekt!
U sousedů
Wambierzyce jsou též nazývány Slezský Jeruzalém a jsou nejznámějším mariánským poutním místem polských Sudet.

Navštivte Slezský Jeruzalém s barokními památkami a pohyblivým betlémem

Barokní bazilika Navštívení P. Marie z let 1715–17 byla postavena ve slohu italského baroka, s bohatě zdobeným průčelím a vstupem po monumentálním schodišti. Interiér má bohatou barokní malířskou a sochařskou výzdobu, nejcennějším dílem je gotická soška P. Marie s děťátkem. V obci i okolí jsou četné kapličky a zastavení Kalvárie. Další zajímavostí v obci je pohyblivý betlém (Szopka ruchoma) od L. Wittiga z roku 1882, který čítá přibližně 800 figurek - z toho je 300 pohyblivých.
Úvod