Kladské pomezí logo Kladské pomezí turistická oblast

Městské muzeum v Jaroměři – národní kulturní památka Wenkeův dům

Ohodnoťte tento objekt!
leden – duben: úterý – pátek
9.00 – 16.00 hodin

květen – říjen: úterý – pátek
9.00 – 17.00 hodin

soboty, neděle a svátky
13.00 – 17.00 hodin 

listopad – prosinec: úterý – pátek
9.00 – 16.00 hodin


Vstupné: plné 30 Kč; snížené 15 Kč


Facebook: https://www.facebook.com/Mestske.muzeum.v.Jaromeri/?ref=nf
Jaroměř

Poznejte tvorbu jednoho z největších architektů 20. století Josefa Gočára

Městské muzeum sídlí v tzv. Wenkeově domě, národní kulturní památce. Budova byla postavena v roce 1911 jako obchodní dům fy A. Wenke a syn podle návrhu architekta Josefa Gočára a patří mezi nejvýznamnější památky počátků české moderní architektury. Stálá expozice se věnuje historii domu a osobě a dílu Josefa Gočára. V galerijní expozici jsou vystavena díla významných umělců spjatých s Jaroměřskem, medailéra a sochaře Otakara Španiela, sochaře Josefa Wagnera a malíře Josefa Šímy.

Expozice je dále doplněna kvalitními proměnlivými výstavami.

Přírodní atraktivity v okolí

Kulturní a církevní památky v okolí

Muzea a galerie

Pevnosti

Kontakty

Husova 295, 551 01 Jaroměř
zobrazit na mapě
Úvod