Kladské pomezí

Městské muzeum v Jaroměři – Stálá historická expozice v Josefově

Ohodnoťte tento objekt!

Umístění expozice:
Budova bývalého c. k. Zásobovacího úřadu, druhé patro, Riegerovo nám. 8, Jaroměř-Josefov

duben, květen, červen, září:

soboty, neděle a svátky 10 – 16 hodin

červenec a srpen:
úterý – neděle 10 – 17 hodin

Vstupné: plné vstupné 30 Kč; snížené vstupné 15 Kč

Možnost zakoupení časově neomezené All inclusive vstupenky, umožňující vstup do dalších pevnostních a muzejních objektů v Josefově:

dospělí: 180 Kč

děti, studenti, důchodci: 100 Kč

Facebook: https://www.facebook.com/Mestske.muzeum.v.Jaromeri/?ref=nf
Jaroměř

Stálá historická expozice se nalézá ve druhém patře bývalého zásobovacího úřadu pevnosti Josefov (na adrese Riegrovo nám. 8, Josefov) postaveného v roce 1788. V přízemí se pekl chléb, ve skladech byly zásoby potravin, obilí a dalších potřeb nezbytných pro vojenskou posádku. Budova sloužila jako proviantní sklad i za první republiky. Po druhé světové válce až do roku 1992 byla využívána jako výstrojní sklad.

Výrazně rozšířená expozice, do r. 2015 umístěná v budově bývalé josefovské radnice, představuje historický vývoj věnného města českých královen Jaroměře a císařské pevnosti Josefova. Expozice se pyšní řadou unikátních exponátů: šest metrů dlouhým dřevěným člunem z 11. století, originální dlažbou z nejstarší jaroměřské ulice, modely pevnostních bran, rozsáhlým souborem militarií, barokní a lidovou řezbou, ukázkami dámské módy. Způsob života našich předků přibližuje malovaný lidový nábytek, jejich portréty, dále obrazy a kresby zmizelých partií Jaroměře a Josefova. Nemalá pozornost je též věnována význačným rodákům našeho města – diplomatům, spisovatelům a umělcům.

K procházce pevnostním městem vybízí vzácný urbanistický soubor vojenských budov, posádkového chrámu Nanebevstoupení Páně a měšťanských domů postavený v klasicistním a empírovém slohu.

Přístup do muzea je bezbariérový.


Kontakty

Husova 295, 551 01 Jaroměř
Úvod