Kladské pomezí

Výjimečná sezona v Kladském pomezí

11. 12. 2020

  • Výjimečná sezona v Kladském pomezí

Letošní turistická sezona i celý rok 2020 byl pro organizaci destinačního managementu výjimečný hned v několika směrech. Pojďme si společně připomenout, co vše se událo v Kladském pomezí.

Největší novinkou letošního roku se stal turistický produkt Božena 200, který vznikl u příležitosti 200. výročí od narození nejslavnější české spisovatelky Boženy Němcové. Díky finanční podpoře Královéhradeckého kraje a měst Česká Skalice a Červený Kostelec vznikla nová tiskovina, webové stránky, byla realizována on-line reklama a kampaň v prostorách Českých drah. Natočen byl také jeden díl pořadu Výleťák po stopách Boženy Němcové. Zájem o spisovatelku do našeho regionu přivedl i francouzského novináře Cyrila Guineta, jehož článek vyjde v prosincovém vydání časopisu GEO. V září byla Boženě Němcové věnována jedna z reportáží pořadu Toulavá kamera. Moc nás těší, že i díky naší rozsáhlé propagaci stoupla návštěvnost turistických cílů oproti roku 2019 o více než 20 %. Výjimečná sezona Díky projektu Čapek se nám letos podařilo navázat spolupráci se zahraničním zastoupením České republiky v Japonsku, kde se Karel Čapek těší velké oblibě. Hned na začátku roku byla realizována pracovní cesta po jeho stopách v Kladském pomezí a během prvního pololetí vznikl ve spolupráci s Královéhradeckým krajem k tomuto tématu tištěný materiál v japonštině s tipy na výlety v našem kraji. Díky spolupráci s agenturou CzechTourism, Kladské pomezí v letošním roce získalo mediální prostor v pořadu Snídaně s Novou a v ranním vysílání Frekvence 1 v podobě soutěží o regionální produkty, pobyty na farmě Wenet a v kempu Brodský.

Naše přípravy na letní sezónu byly citelně ovlivněny jarní epidemií koronaviru. Nastalé situaci jsme se snažili přizpůsobit a efektivně využít všech našich možností k rozvoji cestovního ruchu v regionu. Pro naše partnery jsme vytvořili zcela nové možnosti propagace. Snížili jsme cenu za inzerci v letním vydání turistických novin a pro každého inzerenta byl vytvořen sponzorovaný příspěvek na našem Facebooku. Dále jsme mimořádně vyčlenili 30 % členských příspěvků na cílenou individuální on-line propagaci prostřednictvím našeho webu. Cílem byla podpora podnikatelů a provozovatelů, kteří na jaře museli uzavřít své provozovny. Tato kampaň se výrazně projevila v navýšení návštěvnosti webu a předčila veškerá naše očekávání.

Epidemie zasáhla také do příprav třetího ročníku česko-polského projektu Festival zážitků. Z důvodu uzavření hranic bylo těsně před spuštěním reklamní kampaně rozhodnuto o jeho přesunutí na léto 2021. Cestovatelská hra pro rodiny s dětmi Toulavý baťoh se uskutečnila bez omezení. Pouze došlo k jejímu prodloužení na dva roky, proto ke slosování o hlavní ceny dojde až na podzim 2021. V letošním roce se do soutěže zapojilo o 7 % soutěžících více než vloni. Výjimečná sezona Důležitým momentem letošního roku bylo zahájení přípravy nové marketingové strategie pro destinaci Kladské pomezí ve spolupráci s Norou Dolanskou, jež má bohaté zkušenosti napříč službami cestovního ruchu u nás i v zahraničí. Dokument je projednáván a k jeho schválení by mělo dojít v prvním pololetí příštího roku.

V rámci přípravy strategie jsme realizovali také průzkum mezi ubytovateli a provozovateli turistických atraktivit, z nějž vyplynulo, že většina dotazovaných považuje výsledky letošní sezony za stejné či dokonce lepší než v roce předchozím. Více než 80 % věří, že další sezonu zvládnou, ale s výrazným omezením svých příjmů. Dle dostupných měřitelných ukazatelů efektivity našich aktivit, se nám potvrdilo, že investice do marketingu cestovního ruchu je právě v této době nejen účinná, ale ještě více potřebná než kdykoliv předtím.

Velmi si vážíme důvěry a podpory našich členů, bez nichž bychom nemohli existovat, a zároveň jsou pro nás velkým závazkem. Pevně věříme, že se nám společně podaří cestovní ruch podpořit natolik, aby pomohl vytvořit nové příležitosti pro náš region.  

Markéta Venclová